Spannmålsanalyser

Analysera först – sälj sen!

Att analysera i samband med skörd och att göra en analys av lagret på gården innan leverans är en viktig del för att optimera försäljning och logistik.

Provtagning spannmål

Tag ut ett större prov, helst på flera ställen i ditt lager och blanda detta väl. Från detta tar du ett mindre prov på ca 800 gram som du skickar till oss. Tänk på att förpacka provet i en innerpåse av plast innan du stoppar det i kuvertet. Provpåsar kan du beställa här på hemsidan eller via telefon på 019-603 27 30

 

Vi har färdiga analyspaket som vi rekommenderar men vi gör även enstaka analyser efter önskemål. Mer information om detta finns på beställningssedeln under Blanketter.

Kort om DON

DON (Deoxynivalenol) är ett toxin som bildas av samma fusariumsvampar som även orsakar axfusarios. Även om risken för höga DON-halter ökar med mängden axfusarios så finns ingen absolut koppling mellan synliga angrepp av axfusarios och en hög DON-halt. Toxinhalten kan dessutom skifta mellan år och grödor.

De främsta faktorerna som orsakar axfusarios och därigenom ger en förhöjd risk för höga DON-halter är regn under blomning, stora mängder smittade skörderester i markytan samt grödans mottaglighet. Majs är till exempel en sämre förfrukt än raps. Gällande grödornas mottaglighet är havre och vete mer mottagliga än korn och råg.

Genom att skörda så snart som möjligt efter att grödan mognat kan risken för fortsatt fusarium-tillväxt minskas jämfört med om grödan står mogen i fält under en längre tid. Efter skörd skall varan snarast torkas ner till lagringsstabil vattenhalt och lagras på lämpligt sätt för att undvika fusariumtillväxt.

Beställ provpåsar

Du kan även ringa och beställa provpåsar!
Ring oss på 019-603 27 30