Utsädesanalyser

Bra utsäde – grunden till en god skörd

För en hög skörd av god kvalitet krävs ett sunt utsäde med hög grobarhet. Vi erbjuder analyser som visar kvaliteten på utsädet och hjälper till med råd om betning och utsädesmängd.

Provtagning Utsäde

Vi behöver ca 250 g för en utsädesanalys av stråsäd och trindsäd och ca 150 g av fröer. Om du vill analysera sot, behöver vi ca 250 gram extra. Ta ut ett större prov på olika ställen som du sedan delar ner till ett mindre prov, så provet blir så representativt som möjligt. Tänk på att lägga provet i en innerpåse av plast innan du stoppar ner det i provpåsen. Provpåsar kan du beställa här på hemsidan.

Betningsmedel

De rekommendationer som anges följer de normer som gäller för certifiering av utsäde och är även vad som rekommenderas för dig som använder eget utsäde. Det finns både kemiska produkter och två biologiska produkter för betning av utsäde, med varierande effekt på olika sjukdomar. Nedan anges verksamma medel:

GrödaRekommenderat preparatGodkänt i ekologisk odling
VeteCelest Extra Formula M, Difend Extra, Vibrance Goldb, Seedrona, Celest Formula Ma, Preppera, Vibrance Duoa, Vibrance StaraCeralla
Råg och rågveteSeedron, Difend Extra, Celest Extra Formula M, Celest Formula Mb Preppera, Vibrance Starb Vibrance Gold
KornSeedron, Vibrance Starb, Bariton Superb Celest Extra Formula Mc Difend ExtracCedomond
HavreSeedronCedomond

a Ingen eller svag effekt på dvärgstinksot
b Uppgift om effekt på Bipolaris saknas
c Ingen eller svag effekt på flygsot i korn
d Ingen eller svag effekt på flygsot i korn resp havrens flygsot. Om smittan av bladfläcksjuka i korn överstiger 25% är inte effekten tillfredsställande.

Betningsgränser

De rekommendationer som anges följer de i stort de normer som gäller för certifiering av utsäde och är vad vi rekommenderar för dig som använder eget utsäde.

Utsädesburna sjukdomar

Nedan ser du en lista på utsädesburna sjukdomar på olika växtslag samt betningsråd.

VäxtslagSjukdomarSmitta %Betningsråd
Vår- och höstkornFusarium sppmer än 25mer än 25
Bladfläcksjuka, strimsjukamer än 15Nödvändig
Bipolaris sorokinianamer än 20Nödvändig
Summan av dessa sjukdomarmer än 35Nödvändig
HavreFusarium sppmer än 20Nödvändig
Bladfläcksjukamer än 50Nödvändig
Bipolaris sorokinianaInget gränsvärde
Summan av dessa sjukdomarmer än 60Nödvändig
VårveteFusarium sppmer än 20Rekommenderas
Brunfläcksjukainget gränsvärde
Bipolaris sorokinianainget gränsvärde
Summan av dessa sjukdomarmer än 30Nödvändig
Höstvete, höstråg och höstrågveteFusarium sppmer än 10Rekommenderas
Brunfläcksjukainget gränsvärde
Bipolaris sorokinianainget gränsvärde
Summan av dessa sjukdomarmer än 30Nödvändig

Sotsjukdomar

SjukdomGränsvärdeRådRek betningsmedel
Stinksotmer än 1000 sporer/gBör ej användas som utsäde
mer än 0 sporer/gBetning nödvändigCelest Formula M, Celest Extra Formula
Dvärgstinksotmer än 500 sporer/gBör ej användas som utsäde
mer än 0 sporer/gBetning nödvändigCelest Extra Formula M, Difend Extra, Vibrance Gold
Flygsot på korn0,1-0,5%Betning rekommenderasSeedron, Vibrance Star, Bariton Super
mer än 0,5%Betning nödvändigSeedron, Vibrance Star, Bariton Super
Havreflygsotmer än 500 sporer/gBetning rekommenderasSeedron, Vibrance Gold, Vibrance Star
mer än 10 000 sporer/gBör ej användas som utsäde

Utsädesmängd

Rätt utsädesmängd vid sådd, är av stor vikt för att få god beståndstäthet och optimal skörd.

För att beräkna utsädesmängd i kg/ha, används nedanstående formel:

 

Tusenkornsvikt g x antal grobara kärnor per m² / Grobarhet %

 

Beroende på om man sår tidigt, sent eller vid normal såtidpunkt, kan man behöva minska eller öka antalet grobara kärnor per m². Andra faktorer som påverkar val av antal grobara kärnor är t ex jordmån och sådjup.

Tusenkornsvikten varierar mellan sorter och år, därför rekommenderar vi att man analyserar detta varje gång.

Beställ provpåsar

Du kan även ringa och beställa provpåsar!
Ring oss på 019-603 27 30